top of page
השומר הוירטואלי - תוכניות שירות 

תוכנית בסיסית

*149 ש״ח 

ציוד:
תשלום חד פעמי:
7200 ש״ח + מע״מ 
 

+

לחודש 

בסיסית + תיעוד

*189 ש״ח 

ציוד:
תשלום חד פעמי: 7200
 ש״ח + מע״מ 
 

+

לחודש 

מודל השכרה

*399 ש״ח 

ציוד:
תשלום חד פעמי:
0000 ש״ח + מע״מ 
 

+

לחודש 

מערכת מבוססת בינה מלאכותית

התראות בזמן אמת על כניסת אנשים או מכוניות

 

מערכת עצמאית כולל מודם וסים סלולרי לתקשורת

קבלת התראות למחשב או לטלפון הנייד

שמירת האירועים בענן למשך חודש

השמעת התראה קולית עם גילוי כניסה לאתר

פורטל ניהול מלא (להגדרת השירות, זמני פעולה ואיזורי עניין)

כל שירותי החבילה הבסיסית

שירות תיעוד יומי ( time Lapse )

השכרת יחידת קצה  Cawamo ניידת הכוללת שתי מצלמות, מחשב קוואמו, כריזה, מודם סלולרי , חבילת תקשורת ושירותי ענן לבינה מלאכותית חבילת קוואמו בסיסית.

תקופה מינימאלית של 36 חודשים

[במקרה של הפסקת השירות ע״י המזמין, הציוד יוחזר לקוואמו ויחוייב המזמין בסכום של: מספר חודשים נותר עד להשלמת 36 חודשים * 280 ש״ח לחודש]

* כל המחירים לפני מע״מ

bottom of page