top of page
השומר הוירטואלי - תוכניות שירות 

תוכנית בסיסית

*129 ש״ח 

ציוד:
תשלום חד פעמי:
6000 ש״ח + מע״מ 
 

+

לחודש 

מערכת מבוססת בינה מלאכותית

התראות בזמן אמת על כניסת אנשים או מכוניות

 

מערכת עצמאית כולל מודם וסים סלולרי לתקשורת

קבלת התראות למחשב או לטלפון הנייד

שמירת האירועים בענן למשך חודש

השמעת התראה קולית עם גילוי כניסה לאתר

פורטל ניהול מלא (להגדרת השירות, זמני פעולה ואיזורי עניין)

בסיסית + תיעוד

*149 ש״ח 

ציוד:
תשלום חד פעמי:
6000 ש״ח + מע״מ 
 

+

לחודש 

כל שירותי החבילה הבסיסית

שירות תיעוד יומי ( time Lapse )

תוכנית מוקד

*309 ש״ח 

ציוד:
תשלום חד פעמי:
6000 ש״ח + מע״מ 
 

+

לחודש 

כל שירותי החבילה הבסיסית

שירות מוקד צפייה מרחוק 24/7

* כל המחירים לפני מע״מ

bottom of page